Pallet gỗ 2 hướng nâng sản phẩm phù hợp cho kê các loại hàng hoá tải trọng cao hoặc luu kho. Pallet gỗ loại này rất cứng và chắc chắn

Pallet gỗ 2 hướng nâng

Pallet gỗ 1100x1100x130

Giá: Liên Hệ

Pallet gỗ 2 hướng nâng

Pallet gỗ 1100x1100x135

Giá: Liên Hệ

Pallet gỗ 2 hướng nâng

Pallet gỗ 1200×1000 4 đố

Giá: Liên Hệ

Pallet gỗ 2 hướng nâng

Pallet kê cuộn tròn PG12

Giá: Liên Hệ